Entrevista a Llorenç Maristany a El Punt Avui: “Hisenda hauria de tractar els contribuents com si fossin clients”

Publicat a L’ECONÒMIC el 03/01/2015 (prem aquí per llegir-lo en edició digital)

Llorenç Maristany

La reforma fiscal, de reforma només en té el nom, o realment significa un canvi de model?

Potser és menys del que esperàvem, però Déu n’hi do els canvis que hi ha hagut. La majoria dels despatxos hem estat fins al 31 de desembre fent moltes operacions, no tant pel que vindrà o per oportunitats que puguin sortir, sinó per coses que han deixat d’existir, i per tant hi havia operacions que calia tenir molt en compte. Reforma no, potser són molts petits pedaços, però toca moltes coses, com en l’impost sobre societats, en renda, en IVA, en tema de no-residents.

.

.

Comencem per l’impost sobre societats. Baixen tipus i treuen deduccions. El canvi és força neutral, no?

Els tipus pràcticament només baixen per a les empreses que no tenen la consideració de reduïda dimensió, que deuen ser un 10 o un 20% de totes les que hi ha a l’Estat espanyol. Aquestes passen del 3% al 28% aquest any i al 25% el 2016, però en canvi se suprimeix el tipus reduït de les micropimes, que passen també a tributar el 25%. La imatge que baixen els impostos acaba sent una mica falsa si rasquem una mica. Perquè hi ha una eliminació brutal de deduccions i, a més, hi ha més coses que tributen. Per exemple, quan vagis a vendre un immoble, ja no podràs aplicar els coeficients d’actualització monetària que feia que tributessis només pel benefici real, descomptant la inflació.

Com a cosa curiosa, es posa un límit de l’1% dels volum de negocis en atencions als clients. Déu n’hi do els diners que són, però les empreses de nova creació, que al principi inverteixen molt en promoció, en sortiran molt perjudicades. No sé si ho han posat pensant en casos concrets de cara a la galeria, com ara les targetes de Bankia. És una característica del sistema legislatiu espanyol, i a vegades també del català, sense pensar que ho haurà d’aplicar molta gent.

Tots estem esperant què passarà amb la reforma de la llei general tributària que s’espera per aquesta primavera, perquè possiblement es tiraran endavant algunes qüestions polèmiques.

Com ara quines?

Per exemple, què passarà amb el període de prescripció dels impostos, què passarà amb el concepte d’obligacions connexes. La prescripció de l’IVA, comportarà automàticament la de l’impost sobre societats? No entro en si és bo o dolent, però és una cosa que fins ara no ha succeït.

Els canvis en l’IRPF?

La rebaixa dels tipus en l’escala general veurem com queda, perquè baixen els trams estatals però els autonòmics podrien pujar. En l’escala de l’estalvi, sí que és clar que baixen, però s’ha de veure quina és la rebaixa en conjunt, amb canvis com ara l’eliminació de l’exempció per als primers 1.500 euros de dividends i de la deducció per lloguer. Hi ha un conjunt de mesures que fan que el rendiment del capital mobiliari tingui millor tractament que l’immobiliari. S’elimina la reducció del 100% en els rendiments per lloguer a joves, s’eliminen els coeficients de reducció en vendes a partir de 400.000 euros, la imputació de rendes per immobles puja de l’1,1 al 2%…

S’incorpora un nou pla d’estalvi incentivat.

El pla d’estalvi a llarg termini immobilitza diners durant cinc anys i els interessos no tributen, però amb una aportació màxima de 5.000 euros i amb els tipus d’interès actuals… sembla una cosa de cara a la galeria.

No hi ha manera d’eliminar la tributació per mòduls…

Però es redueix de 450.000 a 150.000 euros el límit de rendiments íntegres de l’exercici anterior. La intenció és acabar eliminant els mòduls, però sistemes d’estimació objectiva n’hi ha a tot el món, per exemple als Estats Units. Els volen eliminar per perseguir el frau, les factures falses… però altres països els tenen per una simple qüestió de simplificació tributària. Fer-ho tot bé, tenint en compte l’impost sobre societats, l’IRPF, la comptabilitat… per a un empresari normal és realment complicat. Les sancions estan pensades per a les grans empreses, però s’apliquen a les petites. El 50% dels contribuents espanyols encara es fan la declaració de renda a través d’un intermediari, i el 70% de les empreses encara necessiten un assessor fiscal. Déu n’hi do el cost de la tributació a l’Estat espanyol!

Com hauria de ser el sistema? És inevitable que amb la globalització es carregui més la recaptació als impostos indirectes que als directes, i que així es perdi progressivitat?

La distribució de la cistella és una qüestió política, i per això tenim molt d’interès a veure com serà la reforma de la llei general tributària. Es podrien fer moltes coses, perquè si finalment acabem recaptant de tots podrem rebaixar els tipus. Però no només hi ha el tema d’abaixar els impostos i reduir el frau, també hi ha el de gastar millor els diners que tenim. I el del tracte al contribuent: la majoria de la gent el que vol és pagar els impostos que li toquen i estar tranquil, però les obligacions són tan grans que se’t pot passar alguna cosa, i no pot ser que hi hagi les mateixes sancions per al que vol fer-ho bé i per al que ho fa malament expressament. També les normes s’haurien de parlar amb els interessats abans d’aplicar-les, i així no passaria com amb l’IVA de caixa, que ningú aplica perquè es perdrien comandes.

A França i Alemanya es negocien les sancions.

I al País Basc també, però aquí es fan tres o quatre actes amb acord a l’any, i el Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya tomba el 70% de les sancions a les quals s’ha presentat recurs perquè surten de manera automàtica, pitjant un botó. No és només qüestió de la norma, sinó també de voluntat de canviar la manera de funcionar, que des de l’administració es vegi el contribuent com a client i no com un potencial delinqüent.

Hi ha alguna manera de fer tributar les multinacionals que desvien ingressos a Irlanda o Luxemburg?

La culpa és del legislador, que fa les normes que els permeten fer-ho. Es parla molt de Google i Starbucks, però aquesta competència fiscal també hi és a Espanya entre les comunitats autònomes, i ningú diu res. Amb l’impost de successions i donacions hi ha una cursa a veure qui el rebaixa més, i el resultat és que no es tributa pràcticament res si no es té un patrimoni molt considerable. El cafè per a tots complica encara més el sistema.

¡Reparte el dinero y corre!

Publicado en LA VANGUARDIA el 16/11/2014 (pulsa aquí para leerlo en edición digital)

Grandes firmas del Ibex se plantean anticipar el pago de dividendos para amortiguar el efecto de la reforma fiscal.

En los desayunos de trabajo de fiscalistas y grandes empresas, en cuyas mesas se analiza hoy el impacto de la inminente reforma fiscal (entrará en funcionamiento tan pronto como comience el 2015), un tema sobresale por encima de cualquier otro: el ahorrador corre el peligro de pagar el pato.

Quien plantea esa posibilidad se apoya en un punto del nuevo proyecto: la reforma prevé que se elimine la exención para los primeros 1.500 euros en dividendos. La situación se entiende con un ejemplo, ya muy repetido. Si un inversor tenía un total de 30.000 euros en participaciones en cinco grandes empresas, hasta ahora podía aplicar la exención y no tributar por esos dividendos porque no superaban los 1.500 euros (en el hipotético caso de que hubiera cobrado un total de 1.460 en dividendos).

Sin embargo, a partir de la reforma la cosa cambiará: en el 2015, ese mismo contribuyente y bajo esa misma tesitura deberá pagarle a Hacienda alrededor de 292 euros, el equivalente al 20% de aquellos dividendos (siempre y cuando la cantidad sea inferior a los 6.000 euros); y en el 2016, deberá abonar unos 277 euros, el 19%.

Como se ve, el efecto de la rebaja de los tipos impositivos –uno de los argumentos que más aplica el Gobierno a la hora de justificar la reforma fiscal– es menor. Lo que el fisco está dispuesto a reducir de un lado, lo sacará del otro. Y esa realidad confunde a los contribuyentes y solivianta a los analistas, que ven en el proceso dobles y triples lecturas. “El mensaje de que caen los tipos impositivos, con tanto parche como se le está poniendo, no queda claro –dice Joan Pons, socio de LinkTax–. La clase media es el motor de la economía, y es evidente que va a salir perjudicada con esta reforma fiscal…”.

“Lo que tiene que hacer el contribuyente es, en la medida de lo posible, ponerse en contacto con su empresa para que le anticipe los dividendos: que se los entregue en este 2014”, recomienda Llorenç Maristany, secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales para Catalunya (AEDAF).

Lo que pasa es que muy pocos inversores están en condiciones de reclamarle algo así a la empresa en la que invirtieron. Es decir, que la propuesta de los analistas corre el riesgo de caer en un saco roto. Sin embargo, varias de esas grandes empresas –algunas del Ibex– ya han captado el mensaje, de manera que han sido ellas mismas las que empiezan a ponerse en movimiento.

Iberdrola, por ejemplo, ya ha confirmado que va a anticipar a este año el pago del primero de sus dividendos del año próximo: lo entregará el 19 de diciembre, a 0,125 euros por títulos, y lo hará en formato scrip (es decir, que el inversor podrá elegir si lo recibe en acciones o en metálico). Fuentes de la compañía han admitido que la línea argumental es puramente clientelista: “la fiscalidad para el accionista es más beneficiosa en diciembre que en el mes de enero”, han dicho.

Y otras, como Repsol, podrían anunciar la misma medida en las próximas semanas. Los analistas prevén que la empresa que preside Antonio Brufau reparta un dividendo de 0,50 euros por acción el próximo 29 de diciembre (y no en la fecha que todavía está prevista, el 2 de enero), algo que de momento no se ha confirmado. Por ahora, Endesa, BBVA, Gas Natural, Red Eléctrica o Técnicas Reunidas tienen previsto mantener su dividendo para el primer mes del año próximo.

El asesor fiscal – La Vanguardia 12/06/2014

Publicado en LA VANGUARDIA el 12/06/2014 (pulsa aquí para leerlo en edición digital)

No sabemos qué opinará el lector de este artículo sobre los asesores fiscales pero lo cierto es que, a menudo, en medios de comunicación y en conversaciones informales, se nos ve como a los alquimistas de la legislación tributaria: aquellos que podemos hacer disminuir y en algunos casos hasta eliminar la tributación de una operación, como si de magia se tratase… y todo esto dicho, de la forma más correcta que se nos ocurre.

Después de casi ya tres años habiendo intervenido en muchas conversaciones con y sobre asesores fiscales nos gustaría darles nuestra opinión sobre lo que a nuestro entender representa esta profesión y qué relación tiene con todo esto la AEDAF.

Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, la realidad es bastante diferente. Aquello que a alguien puede parecerle muy y muy fácil; interpretar correctamente una normativa complicada, encontrar la sentencia o la resolución idónea, aconsejar una u otra operación, en realidad sólo puede venir de horas, horas y más horas de estudio, peleándonos en un entorno a menudo poco claro, en el que además conviven diferentes soberanías tributarias.

No nos pasamos pues los días rodeados de grandes corporaciones o de famosos que ganan centenares de millones de euros… y por supuesto que, no nos pasamos el día ayudando a cometer fraudes fiscales ni nada por el estilo…

… y aun así, nuestro trabajo es de excepcional importancia para la economía. En un entorno normativamente complicado, ayudamos al contribuyente a cumplir de la forma más óptima con la legislación tributaria y, a ahorrarse así, conflictos posteriores con la administración.

Para hacerlo con todas las garantías nos vemos obligados a reciclarnos continuamente y aquí es dónde la AEDAF juega un papel fundamental en el apoyo al ejercicio de nuestra profesión.

Nuestra actividad más conocida es la reunión de cada lunes por la tarde que tiene lugar en nuestra sede. En ella los asociados, abogados y economistas, especialistas ya sea en planificación y asesoramiento o bien en procedimiento tributario, nos reunimos para debatir sobre novedades legislativas, sobre cuestiones de difícil interpretación así como para comentar los últimos pronunciamientos de la administración y de los diferentes tribunales.

Pero con esto no hay suficiente. También tenemos los diversos grupos de trabajo, que fomentan la relación entre profesionales que se especializan en una materia concreta. Ellos investigan y comparten con el resto de asociados su trabajo porque saben que, el resto, investiga y comparte también con ellos el suyo. Quid pro quo en estado puro.

… pero continúa sin haber suficiente. Programas de reciclaje, de fiscalidad avanzada, cursos, jornadas de trabajo, etc., etc.,

Y, finalmente, documentos, trabajos, notas técnicas y publicaciones varias que garantizan que nuestro asociado esté puntualmente al día de todo lo que pasa en cuestión de impuestos.

En definitiva, como puede verse, la formación continuada es uno de nuestros pilares.

Además, la AEDAF es nexo de unión con otras asociaciones, colegios y corporaciones profesionales, es punto de encuentro con el poder ejecutivo, legislativo y judicial y recoge también los anhelos y aspiraciones de mejora de la sociedad civil y empresarial.

Y por supuesto tiene que haber también un espacio para el ocio. ¿Es importante eso para nuestra profesión? Fundamental. Muchas de las colaboraciones entre despachos han empezado, al fin y al cabo, detrás de las complicidades que a menudo generan unas buenas risas.

Así pues, porque lo conocemos, nos gustaría que, la próxima vez que pensasen en qué es un asesor fiscal vieran que, es todo esto y más… y que la AEDAF, como asociación de asesores fiscales, le ayuda a que, en este camino lleno de sorpresas, nunca camine solo.

Los miembros del ejecutivo de la Delegación Catalana de la AEDAF:

Llorenç Maristany i Badell

Pere Cuch i Arguimbau

Gabriel Segura Cros