Increment de l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya

El passat 28 de desembre de 2012 es va publicar el Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l’Impost sobre el Patrimoni.

Aquest decret llei només consta d’un article que, amb efectes des de 31 de desembre de 2012, farà augmentar la tributació per l’Impost sobre el Patrimoni mitjançant les dues modificacions següents:

  1. Disminuir l’import del mínim exempt, de 700.000 a 500.000 euros.
  2. Augmentar els tipus de la escala de gravamen en un 5 % en tots els seus trams, i un 10 % al tram superior.

Els tipus quedaran de la següent manera:

Base liquidable fins

Quota íntegra

Resta base

Tipus

0

0

167.129,45

0,21%

167.129,45

350,97

167.123,43

0,32%

334.252,88

877,41

334.246,87

0,53%

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,95%

1.336.999,75

8.949,53

1.336.999,26

1,37%

2.673.999,01

27.199,57

2.673.999,02

1,79%

5.347.998,03

74.930,45

5.347.998,03

2,21%

10.695.996,06

192.853,81

endavant

2,75%

Los comentarios están cerrados.