Fiscalitat per empreses

Serveis destacats

A Maristany & Osés, oferim un assessorament integral a les persones jurídiques, cobrint totes les seves necessitats tributàries.

D'entre l'ampli ventall de serveis oferts destaquem:

Planificació fiscal

 • Optimització fiscal d'inversions i desinversions

 • Reestructuracions empresarials

 • Estudi i aplicació d'incentius fiscals

Defensa del contribuent davant l’administració i els tribunals de justícia

 • Procediments de Gestió Tributària

 • Expedients sancionadors

 • Inspeccions tributàries

 • Reclamacions economicoadministratives

 • Procediments contenciosos administratius

Fiscalitat Internacional

 • Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent

 • Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent

 • Assessorament en el repartiment de beneficis

Preus de transferència

 • Estudi i assessorament de transaccions entre parts vinculades

 • Obligacions documentals

Recuperació d'IVA local i internacional

 • Emplenament i presentació de declaracions

 • Recuperació d'IVA per crèdits vençuts

Destaquem

M&O - BLOG

Fiscalitat al dia.

Repassem i comentem les principals novetats a l'àmbit tributari. Subscriu-te!

Saber més

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres per rebre més informació

Saber més