Consultoria

Serveis destacats

Assessorem a tot tipus d'organitzacions amb la finalitat d'obtenir solucions fiscals viables i eficients dels casos proposats pels nostres clients.

D'entre l'ampli ventall de serveis oferts destaquem:

Due Diligence

 • Revisió de l'impost sobre el valor afegit

 • Revisió de l'Impost sobre Societats

 • Revisió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Revisió de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

 • Inspeccions fiscals històriques

 • Anàlisi de la comptabilitat de l'organització i concordança amb les declaracions fiscals

 • Anàlisi de possibles contingències fiscals

Fusions i adquisicions

 • Establir criteris d'inversió i/o desinversió

 • Definir l'estructura òptima de l'operació

 • Assessorament durant el procés així com posteriorment

Reestructuració de grups empresarials

 • Fusions

 • Escissions parcials o totals

 • Aportacions de branca d'activitat

 • Aportacions no dineràries realitzades per societats o per persones físiques

Empresa familiar

 • Avaluació de l'entorn familiar i empresarial

 • Anàlisi de l'estructura fiscal òptima per a la continuïtat del negoci

 • Estudi i assessorament en el procés de successió

Peritatges econòmics i judicials

 • Dictàmens pericials

 • Informes sobre aspectes comptables i financers

Assessorament en processos d'internacionalització empresarial

 • Optimització fiscal d'inversions i desinversions

 • Estudi de l'estructura empresarial més eficient

 • Assessorament comptable i fiscal post operació

Destaquem

M&O - BLOG

Fiscalitat al dia.

Repassem i comentem les principals novetats a l'àmbit tributari. Subscriu-te!

Saber més

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres per rebre més informació

Saber més