A totes les nostres actuacions i treballs realitzats ens regim pel màxim respecte a unes normes ètiques, basades en principis fonamentals per al correcte desenvolupament de la nostra professió.

Aquests principis fonamentals són:

La independència

Per a poder assessorar i defensar adequadament els legítims interessos dels nostres clients és necessària la independència intel·lectual i moral del despatx, garantint d'aquesta manera que es respectaran sempre els seus interessos de manera objectiva.

L'honestedat

La relació amb els nostres clients, així com amb altres professionals i amb l'Administració, es basa en la confiança, que requereix d'una conducta honesta, lleial i veraç, abstenint de comportaments deshonrosos.

El secret professional

La confidència és una característica bàsica de la relació amb els nostres clients, guardant secret professional sobre totes les confidències, fets i documents que coneguem per raó de la nostra actuació professional.

Destaquem

M&O - BLOG

Fiscalitat al dia.

Repassem i comentem les principals novetats a l'àmbit tributari. Subscriu-te!

Saber més

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres per rebre més informació

Saber més